Warmte voor elkaar

Afgelopen periode zijn de gasprijzen enorm gestegen, en de verwachting is dat met de recente oorlog tussen Rusland en Oekraïne de prijzen nog verder zullen stijgen. De Nederlandse regering had daarom al besloten om in 2022 een korting te geven op de Energiebelasting van om en nabij de €400,00. Wanneer je als huishouden een contract met de energieleverancier hebt met vaste tarieven voor een aantal jaar, dan is die €400,00 en leuke meevaller. Echter wanneer je een contract hebt waarbij de tarieven niet vastliggen, dan word je geconfronteerd met een enorm hoge energierekening. In afgelopen diaconievergadering van 23 februari hebben we als diaconie hierover met elkaar gesproken. Vanuit één van de diakenen was het volgende voorstel gekomen:

  • Iedereen die een energiecontract heeft met vaste energietarieven vragen of zij bereid zijn om hun teruggave van de energiebelasting af te dragen aan de diaconie.
    Dit kunt u dan doen door het bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie (
    NL23INGB 0000 426891 tnv DiaconieGeref.Kerk Alphena/dRijn) onder vermelding van: Warmte voor elkaar
  • Daarnaast roept de diaconie de gemeenteleden op die geen vaste tarieven hebben en in de problemen komen om hun energierekening te betalen contact op te nemen met de diaconie. Dit kan via de wijkdiaken, maar kan ook rechtstreeks bij de voorzitter van de diaconie (Ruud van Tol – ruudvantol@live.nl of 06-51422775).  Uw aanmelding hiervoor zal natuurlijk als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Als we als gemeente van de Maranathakerk elkaar op deze manier kunnen helpen dan kunnen we zeggen we geven Warmte voor elkaar.
Wilt u meer informatie hebben over deze actie, neem dan gerust contact op met één van de diakenen.