ANBI Diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam: Diaconie Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn
RSIN : 824123359
KvK   : 76460975

De diaconie heeft de opdracht om aandacht te geven aan de mensen binnen en buiten de gemeente die de zorg goed kunnen gebruiken.
Het spreekt bijna vanzelf dat in een gemeente met veel ouderen er dan ook activiteiten met en voor de ouderen worden georganiseerd. Een duidelijk voorbeeld is het jaarlijkse bootreisje. De mensen waar de reis voor bedoeld is, worden door vrijwilligers thuis opgehaald en naar de aanlegsteiger gebracht. Aan boord wordt tijdens het varen een afwisselend programma aangeboden. Ook de inwendige mens wordt hierbij niet vergeten.
De seniorenmiddag is ook ieder jaar weer een daverend succes. We merken het iedere keer weer dat het enorm belangrijk is om het huis uit te komen en een gezellige middag te hebben met mensen die je vaak al veel jaren kent, maar bijna nooit meer ziet. De fruitactie is ook ieder jaar een vast onderdeel.
Vanzelfsprekend vergeten we andere doelgroepen niet. Dit jaar is een groep jongeren op reis geweest naar Aljeco, een enorme ervaring. Dit kon onder andere mogelijk gemaakt worden dankzij financiële ondersteuning door de diaconie.
Een ander vast onderdeel is de bloemengroet. Iedere zondag gaan de bloemen uit de kerk naar een gemeentelid die wel een opbeurend boeket kan gebruiken.
Als laatste willen we graag de stille hulp noemen. Zoals de naam al zegt gaat het hier om hulp die aan gemeenteleden geboden. Het heet stille hulp omdat er ook binnen de diaconie geen ruchtbaarheid aan gegeven wordt, slechts één of twee mensen zijn op de hoogte van de hulp die geboden wordt. Zie ook bijgevoegde document

Begroting Diaconie/ZWO 2024:
ANBI - Begroting Diaconie 2024

Jaarroverzicht Diaconie/ZWO 2023:
ANBI - Jaarroverzicht Diaconie/ZWO 2023