Over ons

Welkom in de Maranathakerk
De Maranathakerk is een gemeenschap van ongeveer 500 christenen en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Het gebouw is in 1888 gebouwd en is met zijn 125 jaar een van de oudste kerken van Alphen. Na een brand in 1998 is er een moderne inrichting gekomen, een orgel uit 1790, en een vernieuwd kerkelijk centrum.
De Maranathakerk wordt bestuurd door een kerkenraad van ouderlingen en diakenen. Sinds oktober 2019 is Joep van den Berg onze predikant;

Welkom in een gastvrije gemeente
Als je op zondagmorgen langs de Maranathakerk loopt, hoor je door de kerkmuren heen de klanken van een orgel, een piano of onze band (Zamar). Je kunt gerust naar binnenlopen en plaatsnemen tussen de mensen – ongeveer 150 in een ochtenddienst.

Vanouds geloven christenen dat  Jezus de messias is en de weg is naar God de vader. We leren hem kennen door de werking van de heilige geest. We nodigen iedereen uit deze prachtige God te vereren en te dienen.

Samen een gezin
Bij ‘kerk’ denk je al gauw aan een gebouw, maar in feite is de kerk een gemeenschap van mensen, onderdeel van de wereldwijde kerk.

In de Maranathakerk leven we met elkaar mee. Er is een bezoekersgroep die pastorale zorg verleent en waar nodig hulp. Er zijn cursussen voor belangstellenden, huiskringen waarin je kunt praten over het geloof. Voor jongeren is er een jeugdkerk. Tijdens trouwdiensten worden geliefden gezegend, in rouwdiensten overledenen toevertrouwd aan God. Door de doop worden kinderen en volwassenen binnengeleid in de geloofsgemeenschap.

Deuren open
Wie de Rijn oversteekt en van de steile Swaenswijkbrug naar beneden fietst, rijdt zomaar de Maranathakerk binnen. Dat is ook de bedoeling. De deuren van de Maranathakerk staan wijd open. Wie een praatje wil maken of tot rust wil komen vindt in de Maranathakerk een herberg.

Geregeld wordt er een Alphacursus of een kennismakingscursus georganiseerd. Tijdens de Alphense Jaarmarkt in september lopen honderden mensen naar binnen om een expositie te bekijken of een kopje koffie te drinken. Het kerkelijk centrum, dat aan de kerk is vast gebouwd, wordt dagelijks bezocht door vele mensen die komen bridgen, foto’s maken of zingen in een koor.

Kortom: de Maranathakerk staat midden in de wereld, met de deuren wijd open.