Commissies en werkgroepen

Stichting Roemenië Hunedoara 

De Stichting Roemenië Hunedoara heeft ten doel het verlenen van hulp aan de Reformatuskerk in Hunedoara, de protestantse kerk van de Hongaars sprekende minderheid in Roemenië. De Reformatuskerk in Hunedoara is partner-gemeente van de Alphense kerken Maranathakerk, Lichtkring, de Bron en

Goede Herderkerk. De eerste contacten zijn in 1992

gelegd vanuit de Maranathakerk. De Adventskerk geeft steun aan activiteiten van de stichting. Veel, vooral oudere leden van de kerkelijke gemeente in Hunedoara leven in grote armoede. Zicht op verbetering is er voorlopig niet. Daarom gaat de stichting door met het geven van diaconale hulp aan de armsten.

Een greep uit de activiteiten van de stichting:

  • Winterhulp (betaling deel  energierekening), bekostigd uit de opbrengst  van kerst- en paasbrodenacties
  • Het  „adopteer een oudereā€Ÿ-project (voor € 50 per jaar driemaal een levensmiddelenpakket)
  • Financiële bijdragen voor onderhoud aan kerk, Terra Huis (kerkelijk  gemeenschapshuis) en minibus
  • Inzamelen en transport van goed bruikbare goederen
  • Financiële en andere hulp aan scholen voor kinderen met een  beperking in Hunedoara en Lupeni 

Contact: Eliane Vermeer
e.vermeer5@kpnplanet.nl
0172- 438786 

Mocht u een gift willen geven, dan kunt u deze overmaken naar rekening NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen aan den Rijn (fiscaal nummer ANBI: 820236640).

Interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden Alphen aan den Rijn e.o.
Een aantal keren per jaar wordt door de commissie een dienst gehouden in een van de kerken in Alphen aan den Rijn. Ook de Maranathakerk valt daaronder.
Contact: Mw. H. van Hemmen
rvanhemmen@kpnmail.nl 430452 

Raad van kerken 
Afgevaardigde vanuit de Maranathakerk naar de Raad van Kerken is:
Marijke Romijn
romijn01@versatel.nl 474895 

Kerkelijk archief
De Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn heeft vanaf het ontstaan een archief bijgehouden. Het oudste aanwezige archiefstuk dateert van 1860 en is een notulenboek van de Chr. Afgescheiden Gemeente te Alphen aan den Rijn zoals men zich toen noemde. In het archief wordt alles bewaard wat direct met de geschiedenis van de kerk te maken heeft. Het is dus belangrijk dat alle raden, colleges en commissies hun archiefstukken op tijd inleveren zodat het archief op orde blijft.
Hans van Beest; jcvbeest@telfort.nl
Didy Knol, luiningknol@planet.nl