Pastorale zorg en wijkindeling

PASTORALE ZORG
Een kerkgemeenschap is een soort familie waarin je voor elkaar zorgt. Je hoeft geen vrienden van elkaar te zijn om toch een hechte en liefdevolle gemeenschap te zijn van ‘broeders en zusters’. Dit noemen we pastorale zorg. We bemoedigen en helpen elkaar bij narigheid zoals ziekte en ontslag. En bij de mooie dingen van het leven, zoals geboortes en jubilea, leven we met elkaar mee. We bemoedigen elkaar in het geloof en bidden voor elkaar! Hieronder ziet u bij wie u terecht kunt.

Ziekenzalving
In de Maranathakerk bestaat de mogelijkheid om bij ziekte ziekenzalving te ontvangen. Voor meer informatie, zie de folder.

Vijf wijken
De gemeente is verdeeld over vijf wijken:

De wijken 1-4
Ds. Joep van den Berg is verbonden aan deze wijken. U kunt bij hem terecht voor (geestelijke) vragen, in situaties van ziekte of overlijden, geboorte, etc.
De ouderlingen en contactpersonen zijn voor de ‘eerstelijns’ zorg.
Zie hiervoor verderop bij de wijkteams.

80 +
Gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn vallen primair onder de pastorale verantwoordelijkheid van kerkelijk werker Kees Pastoor. In samenspraak worden bezoeken gebracht door hem en door ds. Joep van den Berg.

Tot 2019 werden gemeenteleden van 80 jaar of ouder overgeschreven naar wijk 5. Sinds medio 2019 blijven gemeenteleden ook na hun 80e levensjaar vallen onder wijk 1-4 en dus ook onder hun eigen wijkouderling. Uiteraard vallen deze gemeenteleden wel in de doelgroep voor wie de seniorenactiviteiten worden georganiseerd en kunnen zij in eerste instantie terecht bij Kees Pastoor en bij de wijkouderlingen.

Wijk 5 is onderverdeeld in a en b. Diny Boxma is ouderling van wijk 5a. Zij bezoekt de gemeenteleden die verblijven in de verpleeghuizen binnen Alphen aan de Rijn (Rietveld, Rijnzate, Zuidervaart, Noorderbrink, Oudshoorn, De Muzelaar) en daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in Nieuwkoop, Woubrugge, Leiden.

Elly Havenaar is ouderling van wijk 5b. Die bestaat uit gemeenteleden die zelfstandig wonen en al tot wijk 5 behoorden. Daaronder vallen ook de serviceflats zoals Driehoorne en Westerhove, Magnolia.

Ook is er een team van actieve en enthousiaste contactpersonen. Zij brengen regelmatig een bezoekje bij de mensen van 80 jaar en ouder.

Wijk 1 - lees meer

Wijk 2 - lees meer

Wijk 3 - lees meer

Wijk 4 - lees meer

Wijk 5 - lees meer