Verdiepingsavonden

In een veranderende samenleving waarin het steeds minder vanzelfsprekend is om te geloven, is het belangrijk om je geloof te verdiepen.
Daarom worden er zo nu en dan verdiepingsavonden georganiseerd. Op de website en in de Zondagsgroet worden deze aangekondigd.

Informatie: Irene Bruijnes
irenebruijnes@gmail.com
06 43821246