Communicatie & PR

Drukwerk
Voor drukwerk ten behoeve van kerkelijke activiteiten kunt u terecht bij onze interne drukkerij (ingang rechts van de hoofdingang).
Hier wordt al het drukwerk van de wijkgemeente gedaan (Zondagsgroet, liturgieën etc.).

Website: www.mkalphen.nl
Altijd het laatste nieuws beschikbaar, actuele informatie, om u nog beter op de hoogte te houden. www.mkalphen.nl is het webadres waar u ons kunt vinden.
Ideeën voor veranderingen, verbeteringen of aanvullingen? Mail de beheerder van de website via het mailadres: info@mkalphen.nl 

Beamteam
De Maranathakerk heeft de beschikking over twee LCD schermen waarop de liederen, lezingen en mededelingen tijdens de diensten worden geprojecteerd. Ook de predikanten kunnen gebruik maken van deze schermen, ter ondersteuning van de preek.
Voor de dienst is er gelegenheid om persoonlijke zaken zoals inzamelingsacties voor goede doelen (niet commercieel ) te laten zien via
de schermen. Een team van vrijwilligers, onder leiding van Gerrit Leideman, verzorgt dit elke zondagmorgen. Informatie: Emile Schoneveld, tel: 0172-493276, scriba@mkalphen.nl

Zondagsgroet
Bijna iedere zondag is er een Zondagsgroet waar allerlei informatie in staat. Voor gemeenteleden die door omstandigheden niet geregeld de diensten kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid de Zondagsgroet thuis te laten bezorgen. Neem daarvoor contact op met de scriba. Ook kunt u de Zondagsgroet (voor de zondag) downloaden van de website.
Contact: Emile Schoneveld, tel: 0172-493276, scriba@mkalphen.nl

Kopij voor de Zondagsgroet kunt u aanleveren voor woensdag 19.00 uur bij: zondagsgroet@mkalphen.nl  of op andere wijze na telefonisch overleg. Redactie: Gerda Pijper (0172-475030) en Wim Noomen.

Kerkblad
Het Kerkblad is een wekelijks verschijnend periodiek met nieuws van en voor kerkelijke gemeenten, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, in de regio. Een abonnement of opzegging op het Kerkblad loopt via de scriba van de kerk. Contact: Emile Schoneveld, tel: 0172-493276, scriba@mkalphen.nl

ZONDAGSGROET GEMIST?
Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE
U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar www.mkalphen.nl, rechtsbovenaan onder het kopje zondagsgroet vindt u de meest recente versies.