Gebouw en financiƫn

CKRM College Kerkrentmeesters
Binnen onze gemeente is het college van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor financiën en beheer gebouwen. Tot het takenpakket van het college behoren o.a.: financiën; beschikbaar stellen wijkbudgetten; beheer/onderhoud gebouwen; personeel; verhuur gebouwen; verzekeringen e.d. Contact:   Peter Bruijnes, voorzitter.ckrm@mkalphen.nl, 06-48980095

Koster/kerkbeheer/verhuur
De beheersraad is samen met de koster/beheerder belast met het commerciële gebruik van het zalencentrum van de kerk. Het zalencentrum beschikt over 7 ruimten die kunnen worden gebruikt voor diverse activiteiten. Koffie, thee, lunch e.d. is in overleg te regelen. Contact: Joke de Vor
info@zalencentrumswaenswijk.nl 06-22333260

Vaste vrijwillige bijdrage
De bijdragen voor de vaste vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op NL19INGB0000151095 t.n.v. Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn. Contact: Bertie de Jong-Hakkert
jan.bertie.dejong@hetnet.nl 0172-476484

Collectebonnen
Er is een mogelijkheid om collectebonnen te kopen. De kosten zijn per vel € 14.00 ( kleine coupures ) of € 17.00 per vel (grotere coupures). U kunt de collectebonnen bestellen door het overmaken van een bedrag op NL19INGB0000151095 t.n.v. Gereformeerde.Kerk Alphen aan den Rijn.
Na ontvangst van het bedrag worden de bonnen bij u afgeleverd of kunt u deze ophalen.
Contact: Bertie de Jong-Hakkert
jan.bertie.dejong@hetnet.nl 0172-476484

Erfstellingen, legaten en testamenten
Veel mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit moet gebeuren. Vaak regelen zij hun nalatenschap in een testament waarin ook een goed doel opgenomen kan worden.
De plaatselijke kerkelijke gemeente kan zo’n goed doel zijn.
Contact: Peter Bruijnes, voorzitter.ckrm@mkalphen.nl, 06-48980095

Verzekering van vrijwilligers
De Maranathakerk heeft voor haar vrijwilligers een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade waarvoor de kerk aansprakelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om nalatigheid of een onrechtmatige daad. Daarnaast heeft de kerk ook een ongevallenverzekering afgesloten. Wie als vrijwilliger te maken krijgt met een schade doet er verstandig om hierover contact op te nemen met:
Contact: Peter Bruijnes, voorzitter.ckrm@mkalphen.nl, 06-48980095