Rekeningnummers

Belangrijke rekeningnummers van de Maranathakerk:

College van Kerkrentmeesters 
IBANnr. NL19INGB 0000151095
tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie
IBANnr. NL23INGB 0000 426891
tnv DiaconieGeref.Kerk Alphena/dRijn
     

ZWO-commisie 
IBANnr. NL35INGB 0000 394762
tnv ZendingsCommissieAlphena/d Rijn