Huwelijk, doop, overlijden

Voor vragen over kerkelijke huwelijksinzegening, overlijden en begrafenissen kunt u terecht bij de predikant, pastoraal werker, scriba of kerkelijk bureau. Als de predikant bericht krijgt van de geboorte van een kind in de gemeente dan neemt hij contact op met het betreffende gezin  om de eventuele doopwensen te bespreken. Bij overlijden neemt de familie contact op met de pastor van de wijk.

Voor het reserveren van de kerkzaal voor een huwelijk of een uitvaart graag even contact opnemen met de koster-beheerder (Joke de Vor). Zij is bereikbaar op: 06-22 333 260.

Predikant:               Ds. Joep van den Berg   06-23830775

Kerkelijk werker:    Kees Pastoor                  06-57323018

Scriba:                    Emile Schoneveld           0172-493276

Kerkelijk Bureau:   Marianne Huiskens         06-22634255